Tilbud til talentfulle musikanter i 5., 6., 7. eller 8. årstrinn skoleåret 2012/13.

Majorstuen skole tilbyr grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i musikk.

Majorstuen_musikk-kort

Majorstuen skole

Mer info her

Reklamer