Årsmøtet avholdes tirsdag 9. oktober klokken 19 på personalrommet på skolen. Vedlagt oversendes årsmelding.. Revidert regnskap og Plan og budsjett for neste korpsår vil som sedvanlig bli presentert på møtet. Valgkomitéens innstilling vil bli sendt ut såsnart Styret mottar den. Det er ikke innkommet noen saker fra korpsmedlemmene.

Fra vedtektene:

4.4      Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene.

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent.

6. Valg.

Vel møtt!

Styret
v/Pål Stette
Leder
tel  916 00 322