Aktivitetsplanen for våren 2013 er tilgjengelig her.