Lysejordet Skoles Musikkorps arrangerer

loppemarked 20. og 21. april

Loppemarkedet er åpent:

  • Lørdag 20. april kl. 10-16
  • Søndag 21. april kl 12-16

Det er AUKSJON begge dager kl. 13.30, og har du noe som egner seg for å auksjoneres bort, hører vi gjerne fra deg!

Lenke til bilder av de loppene som kommer inn.

Mer info på Lysejordet Skoles Musikkorps’ facebookside