Under årsmøtet ble Hilde, Oddveig og Else hedret av styrets leder for sin innsats i korpets styre og stell. Hilde har vært kasserer i 9 år, og alle 3 har gjort en formidabel innsats gjennom mange år. Typisk nok stod de på helt  frem til årsmøtet i oktober, selv om musikantene deres sluttet til sommerferien. Tusen takk!

Else, Oddveig og Hilde. Styreleder Pål til venstre