Vår visjon

Korpset har i 2007 gjennomført en strategiprosess der det har deltatt representanter fra korpsmedlemmer, ledere, styret og instruktører. Målet har vært å definere korpsets viktigste verdier og i en visjon, hovedmål og verdier. Vår visjon er:

Samspill til glede for alle

Våre hovedmål

1. Tydelig, attraktiv profil
2. Tilstrekkelig og stabil medlemsmasse
3. Høy kvalitet på musikkutøvelsen
4. Begrenset, men effektiv foreldredeltakelse
5. Godt forhold til Lysejordet skole og nærmiljøet
6. God økonomi og drift

 

Våre verdier

Musikkglede
Fellesskap
Engasjement