SKOLESTART: 21. august uke 34
HØSTFERIE: 2. oktober – 6. oktober uke 40
JULEFERIE 22. desember – 1 januar
Første skoledag tirsdag 2. januar
 

uke 1

Mandag 21. august: Spilling for 1. klasse 
Alle musikanter på Lysejordet skole (inkl JK1/fjorårets aspiranter) tar med instrument, marsjhefte (JK1 Ceremonial march og Gammel jegermarsj) og møter dirigent Dean ved hovedinngangen klokken 1130. Vi spiller for skolestarterne klokken 1150.

Tirsdag 22. august klokken 1800 på musikkrommet: For nye musikanter
Informasjon for nye medlemmer, samt påmelding for dem som ikke allerede er innmeldt.

Individuelle spilletimer starter fra mandag 28. august.
Instruktørene vil sende ut forslag til spilletider på e-post onsdag 23. august. Vi ber om tilbakemelding på foreslåtte tidspunkt i løpet av torsdag 24. august. Viktig at elevene finner riktig klasserom før spilletimen begynner.

Samspill starter torsdag 24. august,
unntatt Aspirantene som starter etter juleferien. Dersom man ikke kan møte, gi beskjed: samspill.lysejordet@gmail.com

Juniorkorps JK1 (4. klasse)                16.00  –  17.45
Juniorkorps 2 JK2 (5. klasse)            17.00  –  18.45
Hovedkorps HK (6. klasse +)             8.00  –  20.00
Oppmøte 15 min tidligere

 

Instrumentprøvekveld        Torsdag 31. august klokken 1845 i nye gymsal (Åpent hus)

Loppemarked                    Helgen 22. – 24. september.
HK spiller før auksjonen kl. 13.30 lørdag og søndag.
BEGGE FORELDRE MÅ SETTE AV HELE HELGEN, inkl fredag kveld.
Henting av lopper to kvelder i foregående uke per familie.

 

Konsert                              Torsdag 28. september har hovedkorpset konsert med Voksen skoles musikkorps kl 19 på Lysejordet. Alle velkommen! Servering i pausen. Oppmøte for HK kl 18. (Samspill JK1/JK2 kl 16 – 1700 28. september).

Seminar                            Lørdag 14. oktober på skolen kl 10-15.30 for HK og JK2, 10-1230 for AK og JK1. AK og JK1 inviteres med én forelder.

Foreldremøte og årsmøte  Tirsdag 17. oktober kl 18.00 på personalrommet.

Huskonsert                        Torsdag 2. november kl. 18.00. Oppmøte musikanter kl 17.30. AK møter 17:50.

Høstseminar                       Helgen 10.-12. november i Arvika for HK og JK.

Juletretenning                    Søndag 3. desember (kun HK), oppmøte kl 15.15 på Ullerntoppen, konsert kl 15.30.

Julekonsert                        Lørdag 9. desember kl. 16.00 i Røa kirke (alle). Oppmøte HK/JK kl 15, AK 15.15.

Siste fellessamling           Siste dag før juleferien er torsdag 14. desember – juleavslutning.

Julegudstjeneste                 Torsdag 21. desember (siste skoledag) i Røa kirke i skoletiden. Kun musikanter som går i 6. klasse spiller.

Oppstart 2018                    Første samspill torsdag 4. januar. Individuelle timer fra mandag8. januar. Merk loppemarked 14. – 15. april 2018.

Terminliste høst 2017 i PDF