Korrigert 2. februar

VINTERFERIE 19 – 23 februar
PÅSKEFERIE 26 mars – 2 april
FRIDAGER 1. mai, 10. mai (Kristi Himmelfartsdag), 11. mai (fri), 21. mai (2. pinsedag)
SISTE SKOLEDAG 21. juni

 

Oppstart samspill Torsdag 4. jan. etter tidsplan gitt under.
Ensemblefestival Lørdag 3. feb. Voksen kirke (gjelder de som allerede er påmeldte).
Huskonsert Torsdag 15. feb kl. 18.00. Asp/JK/HK. Musikanter møter kl. 17:30.
Øving med Smestad Onsdag 28. feb: HK øver med Smestad 18.00-20.00 ved Smestad skole

Torsdag 1. mars: HK øver med Smestad 18.00-20.00 på Lysejordet skole

Seminar + konsert med Smestad Lørdag 10. mars: HK Seminar/samspill  10.00-16.00 ved Lysejordet sammen med Smestad.

Søndag 11. mars: Asp/JK1/JK2/HK konsert sammen med Smestad. Ridehuset, Akershus festning kl. 16.00. Tidsplan for musikanter kommer!

Petter og Ulven – med Lysejordet skole Torsdag 22. mars kl 18.30 ved skolen: HK spiller og barn i tredje klasse ved skolen spiller i stykket. HK møter kl 1715.
Vårens loppemarked 14. – 15. april. HK spiller før auksjonen lørdag og søndag. Husk å sette av helgen, inkludert fredag kveld fra 17.00.
Uniformsutlevering Tors 19. april kl 16-18.00. Sjekk at uniformen passer i god tid før 17. mai.
Marsjseminar Lørdag 21. april. Asp kl. 10.00 – 12.00 JK- og HK kl. 10.00 – 15.00
Fellesøving Torsdag 3. mai. Asp kl 18.00- 19.00, JK/HK 18.00 – 20.00.
Barnehagespilling

 

Tirsdag 15. mai. Oppmøte Møllefaret barnehage 13.45. Spilling 14.00. Husk noteklype, marsjhefte, instrument og lue. JK1, JK2, HK.
17. mai Nærmere info kommer på www.lysejordet.org
Pizza-/filmkveld Torsdag 24. mai kl 18.00
Sommertur Asp/JK1 Lørdag 2. juni besøker vi Aarholt-tunet gård i Vestfold. Oppmøte 09.30, retur kl 18. Søsken er hjertelig velkomne!
Siste samspill Torsdag 14. juni
Sommertur JK2/HK 23. – 27 juni drar vi til Gøteborg!

Terminliste vår 2018 i pdf