Archives for category: Administrasjon

Terminplanen for våren er her

Terminplan Vår 2018

 

Lysejordet skoles musikkorps avholdt årsmøte 18. oktober 2016.

Her er årsmeldingen: arsmelding-2016-lysejordet-skoles-musikkorps

Her er referatet fra årsmøtet: protokoll-arsmote-2016

Vårens terminplan er oppdatert pr. 25 februar.

Oppdatert terminplan vår 2017

Torsdag 7. oktober ble det holdt årsmøte for korpset og det ble valgt nytt styre.

Pål Stette slutter som styrerleder etter mange mange år og vi takker Pål (og kona Camilla) for den fantastiske jobben han (og hun) har gjort for korpset alle disse årene.

Takk også til Eirik Lahnstein som tar over jobben som styreleder.  Du kan se hvem som sitter i styret på denne siden

Under årsmøtet ble Hilde, Oddveig og Else hedret av styrets leder for sin innsats i korpets styre og stell. Hilde har vært kasserer i 9 år, og alle 3 har gjort en formidabel innsats gjennom mange år. Typisk nok stod de på helt  frem til årsmøtet i oktober, selv om musikantene deres sluttet til sommerferien. Tusen takk!

Else, Oddveig og Hilde. Styreleder Pål til venstre

Du finner alltid kalenderen over aktiviteter under «Aktiviteter» i menyen.

Aktivitetsplanen for våren 2013 er tilgjengelig her.

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. oktober klokken 19 på personalrommet på skolen. Vedlagt oversendes årsmelding.. Revidert regnskap og Plan og budsjett for neste korpsår vil som sedvanlig bli presentert på møtet. Valgkomitéens innstilling vil bli sendt ut såsnart Styret mottar den. Det er ikke innkommet noen saker fra korpsmedlemmene.

Fra vedtektene:

4.4      Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene.

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent.

6. Valg.

Vel møtt!

Styret
v/Pål Stette
Leder
tel  916 00 322

Aktivitetsplanen for høsten 2012 har kommet og er tilgjengelig  her.

Kjøreplan for Lysejorde skole er her (link til skolens side).

NB! Rusreglementet for korpsturer er  oppdatert.

 

 

Velkommen til samspill fom 11.okt.;

 

Som tidligere meddelt vil samspill for aspirantene starter opp etter høstferien og skal foregå på torsdager, 1430-1530 i den nye gymsalen. Den første gang trenger musikantene bare instrument og notestativ, det vil bli delt ut noterperm og noter på samspill. Følgende aktiviteter vil involvere AK (aspirantkorpset) denne høsten;

Søndag 28.okt kl.1500; felles konsert i Persbråten skole sammen med Huseby SK, Smestad SK og Lystharmonikerne. AK er invitert hovedsakelig som publikum men vi vil øve inn egen versjon så at de som vil kan være med på fellesnr. Gammel jegermarsj

Torsdag 8.nov kl.1800; huskonsert i gymsalen. Dette er en uhøytidelig mulighet for som vil og etter avtale med spillelæreren sin å opptre i små grupper eller som solist. AK vil også opptre som egen gruppe.

Lørdag 8.des kl. 1600; julekonsert i Røa kirke. AK deltar i lysprosesjon og synger En stjerne skinner i natt sammen med hele korpset.

Mvh

Dean

%d bloggere like this: