Archives for category: Korpset

Terminplanen for våren er her

Terminplan Vår 2018

 

Lysejordet skoles musikkorps avholdt årsmøte 18. oktober 2016.

Her er årsmeldingen: arsmelding-2016-lysejordet-skoles-musikkorps

Her er referatet fra årsmøtet: protokoll-arsmote-2016

Vårens terminplan er oppdatert pr. 25 februar.

Oppdatert terminplan vår 2017

Torsdag 7. oktober ble det holdt årsmøte for korpset og det ble valgt nytt styre.

Pål Stette slutter som styrerleder etter mange mange år og vi takker Pål (og kona Camilla) for den fantastiske jobben han (og hun) har gjort for korpset alle disse årene.

Takk også til Eirik Lahnstein som tar over jobben som styreleder.  Du kan se hvem som sitter i styret på denne siden

Under årsmøtet ble Hilde, Oddveig og Else hedret av styrets leder for sin innsats i korpets styre og stell. Hilde har vært kasserer i 9 år, og alle 3 har gjort en formidabel innsats gjennom mange år. Typisk nok stod de på helt  frem til årsmøtet i oktober, selv om musikantene deres sluttet til sommerferien. Tusen takk!

Else, Oddveig og Hilde. Styreleder Pål til venstre

HAR DU LYST TIL Å SPILLE ET INSTRUMENT OG VÆRE MED I ET HYGGELIG KORPSMILJØ?

Lysejordet skoles musikkorps tar imot nye musikanter torsdag 30. mai kl. 18.45 i nye gymsal. Det blir muligheter til å prøve forskjellige instrumenter, samt til å høre på hovedkorpset.

Aspirantkorpset øver torsdager fra klokken 14.30 til 15.30, altså i Aktivitetsskole-tiden. Du får låne instrument og får også spilletid med egen spillelærer én gang i uken. Vi tilbyr fullverdig musikkopplæring til mye lavere kostnad enn individuelle opplæringstilbud.

Hvis foreldrene dine tror det er mye arbeid for dem hvis du begynner i korpset, kan du fortelle dem at vi ikke har et eneste kake- eller loddsalg. To loppemarkeder i året er det eneste de må delta på. Foreldrene i korpset synes faktisk det er ganske moro å arrangere et av byens beste loppemarkeder!

Du finner alltid kalenderen over aktiviteter under «Aktiviteter» i menyen.

Aktivitetsplanen for våren 2013 er tilgjengelig her.

Grasrotandelen

KLikke på annonsen for å se hvor mye korpset har fått inn, evt. klikk på linken nedenfor på denen linken.

https://www.norsk-tipping.no/charity-search/charity/flex/statistics_app.jsp?receiver=944641505

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. oktober klokken 19 på personalrommet på skolen. Vedlagt oversendes årsmelding.. Revidert regnskap og Plan og budsjett for neste korpsår vil som sedvanlig bli presentert på møtet. Valgkomitéens innstilling vil bli sendt ut såsnart Styret mottar den. Det er ikke innkommet noen saker fra korpsmedlemmene.

Fra vedtektene:

4.4      Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene.

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent.

6. Valg.

Vel møtt!

Styret
v/Pål Stette
Leder
tel  916 00 322

%d bloggere like this: