Korpset har en del konserter gjennom året. Her er bilder fra noen av dem.

Konsert på sommerturene

På korpsturene om sommeren pleier vi å ha to til tre konserter i utlandet.

Julekonserten

Like før jul pleier vi å leie Røa kirke hvor vi har Julekonsert. Da pleier vi å få høre et bredt spekter av musikk fra alle tre korpsene.

 Huskonsertene

Hver vår og høst har vi en huskonsert. Her spiller vi for venner og familie det vi har øvet på inneværende semester. Det vektlegges både spilling i små ensembler og korpsvis spilling av større numre.