Korpsmedlemmene får hver uke både individuell instruksjon med egen profesjonell instruktør og fellesøvelse. All instruksjon foregår på Lysejordet skole.

Den individuelle instruksjonen varer ca 25 minutter, og medlemmet spiller gjerne annen musikk enn den som er repertoiret under fellesøvelsen. Hva som skal spilles avtales med instruktøren. Valg av repertoir er avhengig av musikantens interesse og ferdighetsnivå.

Hver torsdag er det fellesøvelse (Aspirantene starter med samspill etter juleferien).

  • Juniorkorps 1 øver kl 16.00 – 17.45 i nye gymsal med dirigent Dean Stallard
  • Juniorkorps 2 øver kl 17.00 – 19.00 i nye gymsal med dirigent Dean Stallard
  • Hovekorpset øver kl 18.00 – 20.30 i skolens nye gymsal med dirigent Dean Stallard

På fellesøvelsene er det en pause der musikantene kan få kjøpt brus og ha annet sosialt samvær.