Lysejordet Skoles Musikkorps arrangerer

loppemarked 20. og 21. september

Loppemarkedet er åpent:

  • Lørdag 20. september kl. 10-16
  • Søndag 21. september kl 12-16

 

Det er AUKSJON begge dager kl. 13.30, og har du noe som egner seg for å auksjoneres bort, hører vi gjerne fra deg!

Lenke til bilder av de loppene som kommer inn.

Mer info på Lysejordet Skoles Musikkorps’ facebookside

Korpsets foreldre arrangerer henting av lopper i nærmiljøet i uken før loppemarkedet. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Begynn å samle gode salgbare lopper til støtte for korpset nå!

 

Under årsmøtet ble Hilde, Oddveig og Else hedret av styrets leder for sin innsats i korpets styre og stell. Hilde har vært kasserer i 9 år, og alle 3 har gjort en formidabel innsats gjennom mange år. Typisk nok stod de på helt  frem til årsmøtet i oktober, selv om musikantene deres sluttet til sommerferien. Tusen takk!

Else, Oddveig og Hilde. Styreleder Pål til venstre

Vi begynner snart med henting av lopper.

Loppelapp høst 2013

HAR DU LYST TIL Å SPILLE ET INSTRUMENT OG VÆRE MED I ET HYGGELIG KORPSMILJØ?

Lysejordet skoles musikkorps tar imot nye musikanter torsdag 30. mai kl. 18.45 i nye gymsal. Det blir muligheter til å prøve forskjellige instrumenter, samt til å høre på hovedkorpset.

Aspirantkorpset øver torsdager fra klokken 14.30 til 15.30, altså i Aktivitetsskole-tiden. Du får låne instrument og får også spilletid med egen spillelærer én gang i uken. Vi tilbyr fullverdig musikkopplæring til mye lavere kostnad enn individuelle opplæringstilbud.

Hvis foreldrene dine tror det er mye arbeid for dem hvis du begynner i korpset, kan du fortelle dem at vi ikke har et eneste kake- eller loddsalg. To loppemarkeder i året er det eneste de må delta på. Foreldrene i korpset synes faktisk det er ganske moro å arrangere et av byens beste loppemarkeder!

Lysejordet Skoles Musikkorps arrangerer

loppemarked 20. og 21. april

Loppemarkedet er åpent:

  • Lørdag 20. april kl. 10-16
  • Søndag 21. april kl 12-16

Det er AUKSJON begge dager kl. 13.30, og har du noe som egner seg for å auksjoneres bort, hører vi gjerne fra deg!

Lenke til bilder av de loppene som kommer inn.

Mer info på Lysejordet Skoles Musikkorps’ facebookside

Du finner alltid kalenderen over aktiviteter under «Aktiviteter» i menyen.

Aktivitetsplanen for våren 2013 er tilgjengelig her.

Grasrotandelen

KLikke på annonsen for å se hvor mye korpset har fått inn, evt. klikk på linken nedenfor på denen linken.

https://www.norsk-tipping.no/charity-search/charity/flex/statistics_app.jsp?receiver=944641505

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. oktober klokken 19 på personalrommet på skolen. Vedlagt oversendes årsmelding.. Revidert regnskap og Plan og budsjett for neste korpsår vil som sedvanlig bli presentert på møtet. Valgkomitéens innstilling vil bli sendt ut såsnart Styret mottar den. Det er ikke innkommet noen saker fra korpsmedlemmene.

Fra vedtektene:

4.4      Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene.

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent.

6. Valg.

Vel møtt!

Styret
v/Pål Stette
Leder
tel  916 00 322

Aktivitetsplanen for høsten 2012 har kommet og er tilgjengelig  her.

Kjøreplan for Lysejorde skole er her (link til skolens side).

NB! Rusreglementet for korpsturer er  oppdatert.

 

 

%d bloggere like this: