Archives for posts with tag: årsmøte

Torsdag 7. oktober ble det holdt årsmøte for korpset og det ble valgt nytt styre.

Pål Stette slutter som styrerleder etter mange mange år og vi takker Pål (og kona Camilla) for den fantastiske jobben han (og hun) har gjort for korpset alle disse årene.

Takk også til Eirik Lahnstein som tar over jobben som styreleder.  Du kan se hvem som sitter i styret på denne siden

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. oktober klokken 19 på personalrommet på skolen. Vedlagt oversendes årsmelding.. Revidert regnskap og Plan og budsjett for neste korpsår vil som sedvanlig bli presentert på møtet. Valgkomitéens innstilling vil bli sendt ut såsnart Styret mottar den. Det er ikke innkommet noen saker fra korpsmedlemmene.

Fra vedtektene:

4.4      Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene.

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent.

6. Valg.

Vel møtt!

Styret
v/Pål Stette
Leder
tel  916 00 322

%d bloggere like this: